Wettelijke Informatie

De advocaten van het Kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Brugge, en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de gewezen Nationale Orde, zoals gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten, die hier geraadpleegd kan worden, alsook aan de reglementen van de balie van Brugge, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be.

De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, via VAN BREDA RISK & BENEFITS, Plantin & Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, tot een bedrag van 1.250.000,00 EUR. De polis verleent dekking in de volgende landen: België.

Ten aanzien van consumenten is het Kantoor gebonden door de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. Het Kantoor wijst wat dat betreft op het navolgende:

  • In verband met een reeds afgesloten overeenkomst, kan rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij ons Meldpunt, op info@borloo.eu.
  • Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op https://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.
  • Het Kantoor is onderworpen aan het arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.
  • U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80.

KANTOORREKENING: BE07 0011 5799 2666

DERDENREKENING: BE04 0010 6626 5931