Wat kost het u?

Voor het opstarten van een dossier kan de cliënt alle info ontvangen over onze erelonen en kosten. Wij maken een onderscheid tussen erelonen, administratiekosten en door ons voorgeschoten kosten. De gemaakte kosten en geleverde prestaties worden nauwgezet bijgehouden en kunnen steeds worden opgevraagd. In principe wordt het ereloon begroot op basis van de gepresteerde uren. In bepaalde gevallen kan de mogelijkheid geboden worden om te werken op basis van een forfait. Het uurtarief wordt onder meer bepaald in functie van de aard en het belang van de zaak en het bereikte resultaat. De administratiekosten zijn de kosten voor de opening van een dossier, dactylografiekosten, kopiekosten, verzendingskosten, verplaatsingskosten, enz..Deze kosten worden berekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten in elk dossier.

Voorgeschoten kosten, zoals gerechtskosten (rolrechten, kosten voor een kopie of uitgifte van een vonnis, …), kosten van gerechtsdeurwaarders (dagvaarding, betekening, uitvoering, …), of andere bijzondere kosten (aan hypotheekkantoren, registratiekantoren, vertalers, deskundigen, …) worden aangerekend aan werkelijke kostprijs. Op de kosten en erelonen van advocaten is 21% BTW verschuldigd. Tijdens de behandeling van het dossier kunnen op geregelde tijdstippen voorschotten worden opgevraagd.